0985338333

Tranh đá quý Phượng Hoàng Mẫu Đơn

Chim Phượng Hoàng vốn là một trong bốn Tứ Linh hiện hữu của Phượng Hoàng luôn gắn liền với bình an và thịnh vượng.Treo tranh Đá Quý Chim Phượng Hoàng trong nhà sẽ khuyến khích dòng lưu thông của khí chủ về sự sung túc và hòa thuận.

Bình luận

ANDO tranh đá quý

Địa chỉ: 476 Phúc Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 0985338333 - Email: andotranhda@gmail.com

0985338333