0985338333

Tranh đá quý Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

Để lưu giữ và tỏ long biết ơn về bác ... mỗi gia đình thường treo tranh, đặt tượng tưởng nhớ về người cha già dân tộc.

Bác Hồ vô vàn kính yêu của chúng ta đã đi xa, nhưng sự nghiệp của Người và cả những tác phẩm nghệ thuật sáng tác về hình tượng Người luôn được lưu giữ trong lòng các họa sĩ,nghệ sĩ, nghệ nhân... trong mỗi trái tim của nhân dân Việt Nam.


Để lưu giữ và tỏ long biết ơn về bác ... mỗi gia đình thường treo tranh, đặt tượng tưởng nhớ về người cha già dân tộc.

Bình luận

ANDO tranh đá quý

Địa chỉ: 476 Phúc Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 0985338333 - Email: andotranhda@gmail.com

Sản phẩm liên quan
0985338333