Fb. Tùng Hạc Diên Niên

Tranh Đá Quý Tùng Hạc Diên Niên mang ý nghĩa trường thọ vừa mang ý nghĩa khí tiết thanh cao, gắn bó vĩnh cử và còn được gọi với tên “Tùng Hạc Đồng Xuân”.

Bình luận

ANDO tranh đá quý

Địa chỉ: 476 Phúc Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 0985338333 - Email: andotranhda@gmail.com

Sản phẩm liên quan
0985338333