0985338333

Tranh đá quý Linh Vật

Tranh Đá Quý Linh Vật trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam có nhiều loại khác nhau, do người Việt Nam sáng tạo nên hoặc giao lưu, tiếp biến từ các nền văn hóa bên ngoài, phản ánh sâu sắc đời sống tâm linh, văn hóa dân tộc. Mỗi bức Tranh Đá Quý trong tiến trình phát triển vừa thể hiện bản sắc riêng phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, vừa mang đặc điểm, phong cách nghệ thuật đặc trưng riêng của mỗi thời kỳ lịch sử.

Sắp xếp bởi:


Tranh đá quý Khí Phách Anh Hùng

5.200.000 đ

Tranh Đá Quý Mã Đáo Thành Công

6.300.000 đ

Tranh Đá Quý Tùng Hạc Mẫu Đơn

7.300.000 đ

Tranh đá quý Mã Đáo Thành Công 1

6.300.000 đ

Tranh Đá Quý Tùng Hạc

6.800.000 đ

Tranh Đá Quý Cá Chép Vượt Vũ Môn

6.300.000 đ

Tranh Đá Quý Mã Đáo Thành Công 2

6.300.000 đ

Tranh đá quý Thần Kê

3.200.000 đ

Tranh đá quý Đôi Trống Mái

2.600.000 đ

Tất cả có 13 kết quả.

0985338333