Tranh đá quý Linh Vật

Tranh Đá Quý Linh Vật trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam có nhiều loại khác nhau, do người Việt Nam sáng tạo nên hoặc giao lưu, tiếp biến từ các nền văn hóa bên ngoài, phản ánh sâu sắc đời sống tâm linh, văn hóa dân tộc. Mỗi bức Tranh Đá Quý trong tiến trình phát triển vừa thể hiện bản sắc riêng phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, vừa mang đặc điểm, phong cách nghệ thuật đặc trưng riêng của mỗi thời kỳ lịch sử.

Sắp xếp bởi:


Tranh đá quý Khí Phách Anh Hùng
Tranh đá quý Khí Phách Anh Hùng

5.200.000 đ/Bức

Tranh Đá Quý Mã Đáo Thành Công
Tranh Đá Quý Mã Đáo Thành Công

6.300.000 đ/Bức

Tranh Đá Quý Tùng Hạc Mẫu Đơn
Tranh Đá Quý Tùng Hạc Mẫu Đơn

7.300.000 đ/Bức

Tranh đá quý Anh Hùng Nhất Khoảnh 1
Tranh đá quý Anh Hùng Nhất Khoảnh 1

4.300.000 đ/Bức

Tranh đá quý Mã Đáo Thành Công 1
Tranh đá quý Mã Đáo Thành Công 1

6.300.000 đ/Bức

Tranh Đá Quý Tùng Hạc
Tranh Đá Quý Tùng Hạc

6.800.000 đ/Bức

Tranh Đá Quý Cá Chép Vượt Vũ Môn
Tranh Đá Quý Cá Chép Vượt Vũ Môn

6.300.000 đ/Bức

Tranh đá tứ quý Cửu Ngư Quần Hội
Tranh đá tứ quý Cửu Ngư Quần Hội

6.300.000 đ/Bức

Tranh đá quý Anh Hùng Nhất Khoảnh 2
Tranh đá quý Anh Hùng Nhất Khoảnh 2

3.200.000 đ/Bức

Tranh Đá Quý Mã Đáo Thành Công 2
Tranh Đá Quý Mã Đáo Thành Công 2

6.300.000 đ/Bức

Tranh đá quý Thần Kê
Tranh đá quý Thần Kê

3.200.000 đ/Bức

Tranh đá quý Đôi Trống Mái
Tranh đá quý Đôi Trống Mái

2.600.000 đ/Bức

Tất cả có 13 kết quả.

0985338333